پونتو بانکو

از بازی ویکی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پونتو بانکو یا باکارات آمریکای شمالی (انگلیسی: punto banco یا North American baccarat) یکی از انواع باکارات و محبوب‌ترین نوع آن است. در این نوع باکارات، بازیکنان روی دست بانکر و بازیکن که توسط دیلر توزیع می‌شود، شرط‌بندی می‌کنند. به این معنی که قماربازان قصد شکست کازینو را دارند و در برابر یکدیگر بازی نمی‌کنند.

بیشتر کازینوهای آمریکا، انگلستان، کانادا، سوئد، فنلاند و البته ماکائو، به شیوه پونته بانکو، باکارات را بازی می‌کنند. ۹۱ درصد کل درآمد کازینوهای ماکائو در سال ۲۰۱۴ از همین بازی به دست آمد. punto به معنی بازیکن و banco به معنی مسئول بانک یا همان دیلر است. در این بازی‌ کارت‌ها رو بازی می‌شوند و نیازی به مخفی کردن نیست.

دیلر دو کارت برابر خود و دو کارت برابر بازیکن می‌گذارد. این بین بازیکن یا سایرین می‌توانند روی این شرط‌بندی کنند که دست کدام یک به ۹ نزدیکتر است. همانطور که مشخص است، با یک بازی براساس شانس طرف هستیم و استراتژی خاصی نمی‌توان در خصوص آن به کار گرفت.

برای شروع نیاز است که پول خود را شرط‌بندی کنید. اسکناس را به دیلر می‌دهید و چیپ کازینویی تحویل می‌گیرید. برای شرط‌بندی سه حالت دارید: بازیکن، دیلر یا مساوی. ضریب برد بازیکن ۲، ضریب برد دیلر ۱.۹۵ و در صورت مساوی، ضریب ۹ است.

انواع شرط

در باکارات سه نوع شرط اصلی داریم و باقی شرط‌ها، شرط‌های فرعی محسوب می‌شوند. شرط‌های فرعی در واقع همان شرط‌های غیررایج هستند.

 1. شرط روی دست بانکِر (Banker): شرط روی اینکه دست بانکِر، دست بازیکن را ببرد. ضریب دست برنده شرط بانکِر ۱/۱ یا همان ۲۲ اعشاری می‌باشد.
 2. شرط روی دست بازیکن (Player): شرط روی اینکه دست بازیکن، دست بانکِر را ببرد. ضریب دست برنده شرط بازیکن ۱/۱ یا همان ۲۲ اعشاری می‌باشد.
 3. شرط مساوی (Tie): شرط روی اینکه ارزش دست بانکِر و دست بازیکن مساوی شود. ضریب دست برنده شرط مساوی ۸/۱ یا همان ۹۹ اعشاری می‌باشد.
 4. شرط جفت آوردن بانکِر (Banker Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بانکِر یکی باشد.
 5. شرط جفت آوردن بازیکن (Player Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد.
 6. شرط بونوس بانکِر (Bonus): یک شرط کناری است روی اینکه دست بانکِر از دست بازیکن قویتر می‌باشد.
 7. شرط بونوس بازیکن (Bonus): یک شرط کناری است روی اینکه دست بازیکن از دست بانکِر قویتر می‌باشد.

قانون کارت سوم

جدول تعیین وضعیت در قانون کارت سوم بازی باکارات
جدول تعیین وضعیت در قانون کارت سوم بازی باکارات

اگر در بازی باکارات با دو کارت توزیع شده سرنوشت بازی مشخص نشود، باید کارت سوم هم بین بازیکنان توزیع شود.

شرایط توزیع کارت سوم

 • اگر دست بازیکن ارزشش ۵ و یا کمتر باشد، کارت سوم توزیع می‌شود.
 • اگردست بازیکن ارزش ۸ یا ۹ باشد، هر دو دست متوقف می‌شود و کارت سومی داده نمی‌شود.
 • اگر دست دیلر ارزش ۵ و یا کمتر باشد، کارت سوم داده می‌شود.
 • اگر بازیکن کارت سوم را دریافت کند، جدول رو به رو تعیین می‌کند که آیا بانکر باید کارت سوم دریافت کند یا نه.

اصطلاحات بازی

 • بازیکن (Player): یکی از طرف‌های بازی
 • بانکدار (Banker): یکی از طرف‌های بازی
 • مساوی (Tie): برابر بودن ارزش دست بازیکن و بانکر در انتهای بازی
 • دسته‌ی کارت (Deck): ۵۲ کارت
 • جایگاه کارت (Shoe): محلی که شش دسته‌ی کارت قبل از شروع بازی در آن قرار می‌گیرند.
 • دور بازی (Draw): یک دور بازی با توزیع کارت‌ها توسط دیلر آغاز و با اعلام نتیجه توسط او خاتمه می‌یابد. سپس کارت‌های استفاده شده توسط دیلر جمع شده و در جعبه کارت‌های مصرف شده قرار می‌گیرد.
 • نتیجه شرط (Betting outcome): بیان حالت‌های مختلف نتیجه بازی و ضرایب آن.
 • دست طبیعی (Natural hand): ترکیبی از دو کارت که مجموع آن با ۸ یا ۹ برابر باشد.
 • شرط‌های کناری (Additional bets): شرط‌هایی که به نتیجه‌ی شرط‌های اصلی ارتباطی ندارند: جفت بانکر، جفت بازیکن، جفت یکی از طرف‌ها، جفت کامل، بزرگ و کوچک.
 • شرط جفت آوردن بازیکن (Player pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بازیکن از نظر ارزش کارت یکی باشد. مثل سرباز حشت و سرباز پیک.
 • شرط جفت آوردن بانکر (Banker pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بانکر از نظر ارزش کارت یکی باشد. مثل سرباز خشت و سرباز پیک.
 • جفت یکی از طرف‌ها (Any pair): دو کارت اول بانکر یا بازیکن از نظر ارزش کارت جفت باشند. مثل بی‌بی پیک و بی‌بی دل.
 • جفت کامل (Perfect pair): دو کارت اول بانکر یا بازیکن جفت و از یک نوع باشند. مثل دو شاه پیک.
 • کوچک (Small): مجموع کارت‌های دیلر و بانکر ۴ باشد.
 • بزرگ (Big): مجموع کارت‌های دیلر و بانکر ۵ یا ۶ باشد.
 • نوع عدد (Number type): زوج یا فرد